top of page

Klacht dierenwelzijn

Heeft u een dier in nood gezien en wil u hier graag melding van maken?

 

Als opvangcentrum hebben wij geen bevoegdheid om dieren in beslag te nemen. Enkel de politie en een inspecteur Dierenwelzijn kan dit uitvoeren.

 

Bij dringende situaties (indien de basisbehoeften niet vervuld worden: geen eten, geen drinken, zwaar ziek, geen onderdak bij weeromstandigheden…) kan je best de lokale politie verwittigen. Zij kunnen het snelst optreden. Indien u niet zeker weet of het een dringende zaak is, mag u dit altijd eerst bij ons aftoetsen. Wij zullen u advies kunnen geven of de politie gecontacteerd moet worden.

 

Bij een niet-dringende situatie (maar duidelijk geen ideale situatie voor het dier), kan u de dienst Dierenwelzijn contacteren. Zij hebben een adres of een exacte locatie nodig en zullen indien mogelijk om beeldmateriaal vragen. Een inspecteur zal op korte termijn langsgaan om zijn of haar bevindingen op te maken.

 

Meldpunt Dierenwelzijn: klik hier

bottom of page