top of page

Afstandsprocedure

Wat moet u doen als u niet meer voor uw dier kan zorgen? 

 

Contacteer steeds het asiel. Dit kan zowel telefonisch als per mail. Hierbij licht u de situatie zo gedetailleerd mogelijk toe en geeft u de urgentie van de zaak mee. Wij nemen ieder dier, afkomstig van onze samenwerkende regio’s, aan, zolang er plaats is. Bij plaatsgebrek wordt u op de wachtlijst geplaatst. 

Samen zal er een afspraak gemaakt worden om het dier aan het asiel af te staan. 

 

Om de afstand zo vlot mogelijk te laten verlopen, moet u steeds volgende zaken meenemen : 

  • Uw identiteitskaart

  • Het vaccinatieboekje en/of registratieformulier van uw hond of kat

 

Wij zullen u vragen om zo veel mogelijk informatie over het dier te vertellen. Dit kan gebeuren via verschillende vragen die de medewerker u zal stellen. Deze informatie is cruciaal om een gedragsfiche op te maken voor de medewerkers en zo de ideale toekomstige match te zoeken voor het dier. 

 

Indien u zelf niet in het asiel geraakt door vervoersproblemen, kan u steeds beroep doen op onze vervoersdienst. Hiervoor vragen wij een bijdrage van 25€. Deze bijdrage zullen wij gebruiken om de verzorging en verblijf van uw dier in het asiel te bekostigen. Wij kunnen enkel dieren ophalen die binnen ons werkingsgebied vallen, aangezien wij met deze gemeenten een contract hebben. Deze gemeenten vindt u terug in de map ‘Werkingsgebied’. 

 

Bij de afstand van een hond, wensen wij te weten of deze om kan gaan met andere honden (zowel reuen als teefjes) en of de nodige vaccinaties verkregen zijn. Zo ja, zullen wij de hond introduceren aan de roedel die in de leefomgeving verblijft. Indien dit niet het geval is, zal de hond in een verwarmd binnenhok geplaatst worden. Twee keer per dag wordt de hond naar een speelweide gebracht, zodat ze de poten kunnen strekken en hun behoefte kunnen doen. Wandelaars kunnen na afspraak ook steeds een hond meenemen voor een wandeling. 

Afstandsprijs

 

HONDEN

< 8 jaar: vrije bijdrage

--------------------------------------

> 8 jaar

Powerbreeds + herders

Moeilijk plaatsbare honden


€95,-

POEZEN

 

Vrije bijdrage

KNAAGDIEREN & WEIDEDIEREN

Vrije bijdrage

bottom of page