top of page

Adoptievoorwaarden

 

Het belang en welzijn van onze dieren is voor ons steeds de prioriteit. We gaan voor hen op zoek naar de best mogelijke en blijvende thuis. Daarom hanteren wij een strikte adoptie procedure en kan dat er soms voor zorgen dat u niet het dier van uw voorkeur kan adopteren.

 

Al onze dieren worden volgens onze voorwaarden en met een adoptiecontract geplaatst. Het is dus wel belangrijk dat u deze kent en accepteert. Hierbij willen wij u graag vragen deze te lezen alvorens u ons contacteert. Zo kunnen we veel misverstanden en teleurstellingen voorkomen. 

 

Volgende voorwaarden gelden : 

1.

Je bent minstens 21 jaar oud om te mogen adopteren.

2.

Honden en katten worden enkel geplaatst indien ze zowel overdag als ’s nachts binnenshuis mogen leven.

3.

Knaag- en weidedieren worden enkel geplaatst indien de minimale leefbare afmetingen voor deze dieren worden gerespecteerd.

4.

Binnenhuisdieren mogen beschikken over het woongedeelte en leven dus niet enkel op een vaste ‘’plaats” binnenshuis.

5.

Wij plaatsen geen ‘’waakhonden’’. Onze honden mogen niet in een ren of hok leven.

6.

Wij plaatsen geen ‘’buitenkatten’’. Onze poezen mogen niet in een stal, garage of schuur leven.

7.

De tuin dient volledig omheind te zijn. Dit is verplicht om te verhinderen dat de honden zullen ontsnappen.

8.

Onze dieren mogen nooit voor de voortplanting gebruikt worden. Hierdoor vertrekken al onze dieren steriel naar hun nieuwe thuis. Indien dit door omstandigheden niet op het asiel kan gebeuren, vragen wij de adoptanten om een waarborg te betalen en een afspraak bij de dierenarts vast te leggen. Deze waarborg wordt terugbetaald van zodra het bewijs van steriliteit kan worden voorgelegd.

9.

De adoptant mag zich niet van het dier ontdoen. Eens het dier geadopteerd is, mag de adoptant het dier niet verkopen of wegschenken. Indien de eigenaar komt te overlijden, wordt het asiel altijd ingelicht. Neemt een familielid de zorg van het dier over, dient dit gemeld te worden aan het asiel. Indien niemand de zorg van het dier overneemt, wordt het dier steeds terug naar het asiel gebracht.

10.

Indien wij klachten ontvangen over het welzijn van dieren die via ons asiel geadopteerd zijn, hebben wij het recht om deze dieren terug in eigendom te nemen, indien deze klachten gegrond zijn.

11.

Bij het tekenen van het adoptiecontract, geeft u ons het recht om onverwachte controles uit te voeren. Hierbij moet u ons toegang verlenen tot uw woning en het leefgebied van het huisdier.

bottom of page